Beleid
________

Stichting Nederlandse Vioolconcoursen onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie
Stichting Nederlandse Vioolconcoursen is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De status van culturele ANBI betekent voor particulieren, maar ook voor bedrijven, een extra belastingvoordeel vanwege een extra giftenaftrek. Daarnaast betalen culturele ANBI’s geen schenkbelasting over uw gift of erfbelasting over ontvangen erfenissen. Lees hier hoe u het Nederlands Vioolconcours financieel kan ondersteunen.

Beleidsplan Stichting Nederlandse Vioolconcoursen 2021-2024

Bestuursverslag en jaarrekening 2023
Bestuursverslag en jaarrekening 2022

Bestuursverslag en jaarrekening 2021

Bestuursverslag en Jaarrekening 2020
Bestuursverslag en Jaarrekening 2018-2019
Bestuursverslag en Jaarrekening 2017-2018 

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Nederlands Vioolconcours 2023
Standaardformulier publicatieplicht ANBI Nederlands Vioolconcours 2022

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Nederlands Vioolconcours 2021
Standaardformulier publicatieplicht ANBI Nederlands Vioolconcours 2020
 

De Stichting Nederlandse Vioolconcoursen werkte tot boekjaar 2018-2019 met gebroken boekjaren. Vanaf 2020 is de stichting overgestapt op reguliere boekjaren. Het (verlengde) boekjaar 2018-2019 beslaat derhalve de periode 1 juli 2018 - 31 december 2019.