Beleid
________

Lees de hoofdlijnen van het beleid van Stichting Nederlandse Vioolconcoursen en bekijk onder andere het jaarverslag van 2017-2018. 

Publicaties
Hoofdlijnen van het beleid van Het Nederlandse Vioolconcours
Het Beleidsplan 2020-2024 wordt in het najaar van 2019 gepubliceerd

Jaarverslagen
Bestuursverslag en Jaarrekeningverslag 2017-2018 van de Stichting Nederlandse Vioolconcoursen
De Stichting Nederlandse Vioolconcoursen werkte met gebroken boekjaren. Vanaf 2020 stappen we over op reguliere boekjaren. Het volgende (verlengde) boekjaar beslaat de periode 1 juli 2018 - 31 december 2019.