Beleid
________

Lees de hoofdlijnen van het beleid van Stichting Nederlandse Vioolconcoursen en bekijk onder andere het jaarverslag van 2016-2017 alsmede de controleverklaring van de accountant. 

Publicaties
Hoofdlijnen van het beleid van Het Nederlandse Vioolconcours

Jaarverslagen
Jaarverslag 2016-2017 & controleverklaring van de Stichting Nederlandse Vioolconcoursen