Voorwaarden voor deelname Nederlands Vioolconcours 2024
______________

Deelnemersreglementen
Nederlands Vioolconcours 2024

Voorwaarden voor deelname
________

Deelnemers kunnen zich op de website van het Nederlands Vioolconcours inschrijven in hun eigen leeftijdscategorie. De leeftijdsgrens geldt op de dag van de finales: 27 januari 2024.
De inschrijving opent op dinsdag 1 augustus 2023 en sluit op maandag 2 oktober 2023.

  • Showcase (6 t/m 17 jaar) - geboren tussen 28 januari 2006 en 27 januari 2018
  • Open Podium (6 t/m 17 jaar) - geboren tussen 28 januari 2006 en 27 januari 2018
  • Iordens A Prijs (10 t/m 12 jaar) - geboren tussen 28 januari 2011 en 27 januari 2014
  • Iordens B Prijs (13 t/m 14 jaar) - geboren tussen 28 januari 2009 en 27 januari 2011*
  • Davina van Wely Prijs (14 t/m 17 jaar) - geboren tussen 28 januari 2006 en 27 januari 2010*
  • Oskar Back Prijs (18 t/m 26 jaar) - geboren tussen 28 januari 1997 en 27 januari 2006
  • Jonge Makers Prijs (violisten tot 26 jaar) - geboren voor 27 januari 2006

*Violisten die 14 jaar zijn, mogen zelf een keuze maken in welke categorie ze mee willen doen.

Deelnemers aan de Oskar Back Prijs en Jonge Makers Prijs moeten in bezit zijn van een Nederlands Paspoort, of een verblijfsvergunning hebben (update mei 2023)
Deelnemers aan de Davina van Wely, en Iordens A en Iordens B Prijzen moeten in het bezit zijn van een Nederlands paspoort of identiteitskaart, óf in Nederland woonachtig zijn.
 
Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)
De Stichting Nederlandse Vioolconcoursen hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de privacywetgeving. Wij houden ons aan alle gedragscodes van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op onze website vindt u onze privacyverklaring waarin u kunt lezen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Gedragscode
De Stichting Nederlandse Vioolconcoursen gelooft dat groei en ontwikkeling mogelijk is voor alle violisten, ongeacht hun sociale of culturele achtergrond, spelniveau of het genre waarin ze actief zijn. Het is de missie van de SNV om de Nederlandse vioolcultuur te helpen vernieuwen, ontwikkelen én verbreden, en bij te dragen aan de artistieke, professionele en persoonlijke ontwikkeling van álle Nederlandse violisten.
Wij streven ernaar de deelname aan onze evenementen een positieve ervaring te laten zijn. Om allerlei redenen kan de competitieve en ambitieuze omgeving van een concours ook schadelijk zijn wanneer de deelnemers niet zorgvuldig worden begeleid door ouders, docenten en de medewerkers van het Nederlands Vioolconcours. Daarom hebben we een gedragscode en protocol opgesteld, om de veiligheid en het algehele welzijn van deelnemers en medewerkers te waarborgen. Dit document bevat een gedragscode en richtlijnen voor de omgang met elkaar.
Je vindt de gedragscode en het protocol hier.

Deelnemersfonds
In sommige gevallen kunnen de deelnemersgelden een drempel zijn om je in te schrijven. Het deelnemersfonds stelt ouders met lage inkomens in staat hun kinderen toch in te schrijven. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Neem dan contact op met de directeur. Uw aanvraag zal vertrouwelijk worden behandeld.