Draag bij aan de toekomst van jonge violisten!

Door Vriend van het Nederlands Vioolconcours te worden kun je ons helpen. Dat kan al voor minder dan een tientje per maand. Het Nederlands Vioolconcours ondersteunt jonge violisten bij hun talentontwikkeling. Prestigieuze concoursen, een veelzijdig en levendig festival, de Nederlandse viooldag: zonder onze Vrienden is het onmogelijk. Met hulp van de vriendenbijdragen kunnen we de prijzen voor tickets en deelname laagdrempelig houden zodat zoveel mogelijk (jonge) vioolliefhebbers mee kunnen genieten! Wil jij ook een steentje bijdragen aan de groei en ontwikkeling van al deze jonge, getalenteerde violisten? Dat kan! Je bent al Vriend voor €10,- per maand of €100,- per jaar. Maandelijks of jaarlijks met een automatische incasso. Je schenking is fiscaal vriendelijk als je je periodieke gift voor vijf jaar vastlegt.
Doneer je eenmalig? Ook dan help je jonge violisten. Iedere bijdrage is welkom! 

Een vriendschap is altijd wederzijds, dus je krijgt er natuurlijk ook iets voor terug: 
-        Twee gratis toegangskaarten voor de finale Oskar Back of Davina van Wely 
-        Twee gratis toegangskaarten voor de Nederlandse Viooldag
-        3 á 4 keer per jaar de Vriendennieuwsbrief
-        Winacties voor leuke extra’s 

Heb je vragen? Neem dan contact op met Aart-Jan van de Pol via
directie@vioolconcoursen.nl of op 06-13588699.

Voordeling schenken aan het Nederlands Vioolconcours?

Je ontvangt maximaal belastingvoordeel als we jouw periodieke schenking voor een periode van minimaal 5 jaar vastleggen. Een periodieke schenking aan een culturele ANBI is altijd 100% fiscaal aftrekbaar, ongeacht de omvang van de jaarlijkse schenking. Afhankelijk van jouw situatie kan het voordeel oplopen tot maximaal 65% van je schenking.

We sturen je een ingevuld formulier voor de fiscaal vriendelijke periodieke schenking voor je eigen administratie. Dit doen we vanaf een donatie van €100,- per jaar.

Wil je onze Vriend worden middels een periodieke schenking of heb je vragen? Neem dan contact op met Aart-Jan van de Pol, directeur van het Nederlands Vioolconcours: directie@vioolconcoursen.nl 

Een legaat nalaten aan het NVC?

Door ons op te nemen in je testament of door een legaat na te laten, kan jouw liefde voor muziek een blijvende impact hebben op de toekomstige generaties van Nederlandse violisten. Lever een significante bijdrage aan de groei van jonge talenten en de voortzetting van prachtige muziektradities zoals de concoursen en onze andere evenementen waarmee we de ontwikkeling van jonge violisten stimuleren.

Een legaat kan een specifieke som geld zijn of (een deel van) je nalatenschap. We begrijpen dat deze beslissing persoonlijk is en dat er veel overwegingen zijn. Als je geïnteresseerd bent in het opnemen van het NVC in je testament of het nalaten van een legaat, raden we je aan om contact op te nemen met de directeur van het Nederlands Vioolconcours of met je notaris. Zij kunnen je begeleiden en ervoor zorgen dat jouw wens om ons te steunen wordt vervuld.

Onlangs ontvingen we een legaat van wijlen Erik Mulder. Wij zijn hem enorm dankbaar, dankzij hem hebben we het NVC Op Maat project kunnen realiseren. Een traject voor vioolleerlingen door het hele land, die met extra begeleiding een mooie opstap kunnen maken naar deelname aan het concours. In dit stuk lees je meer over wie Erik Mulder was, waarom hij het NVC in zijn testament opnam, en over het mooie traject dat we dankzij zijn nalatenschap hebben kunnen ontwikkelen.

Jaap van Zweden
Comité van Aanbeveling

“Het winnen van Het Nederlandse Vioolconcours Oskar Back was voor mij een van de belangrijkste momenten in mijn carrière, het opende deuren naar de internationale podia. Ik wil er graag aan bijdragen dat zo veel mogelijk topviolisten deze kans krijgen.”

Aart-Jan van de Pol
directeur Nederlands Vioolconcours

"Het NVC ziet dat de Nederlandse Vioolcultuur wereldwijd toonaangevend is en al decennialang violisten van wereldformaat aflevert. Wij zien het als onze taak en verantwoordelijkheid om deze cultuur te helpen ontwikkelen, verbreden en vernieuwen door jong talent een podium te bieden en te helpen groeien. Jouw hulp hebben we daarbij hard nodig.”

ANBI

De Stichting Nederlandse Vioolconcoursen is een Algemeen Nut Beogende Instelling en dat betekent voor particulieren en bedrijven belastingvoordelen als u viooltalent steunt.

meer lezen over anbi