Missie en visie
__________

Missie
Het Nederlandse Vioolconcours wil jong viooltalent uitdagen om te excelleren als violist én musicus op (internationaal) niveau.

Visie
Deze doelstelling wordt bereikt door het organiseren van Het Nederlandse Vioolconcours voor violisten tot en met 26 jaar dat hét platform is om viooltalent te ontdekken, ontwikkelen, stimuleren en laten excelleren.

Viooltalent bevorderen
Het Nederlandse Vioolconcours heeft de volgende doelstellingen:

A) Het opsporen, stimuleren en begeleiden van viooltalent in heel Nederland door de organisatie van kwalitatief hoogstaande vioolconcoursen, festivalactiviteiten en talentsupport.
B) Actief bijdragen aan een hoog artistiek niveau van vioolspel in Nederland.
C) Nationale en internationale bekendheid genieten als ontdekker, ontwikkelaar en begeleider van Nederlands viooltalent.
D) Mensen enthousiast maken en houden voor de viool, vioolspelen, vioolmuziek, vioolliteratuur en klassieke muziek in het algemeen.
E) Een inspirerende gidsorganisatie zijn voor de Nederlandse vioolwereld.