Missie en visie
__________

Het Nederlands Vioolconcours heeft als missie het versterken en ontwikkelen van de Nederlandse vioolcultuur, zodat de vioolkunst ook in de toekomst even vanzelfsprekend is als zij in de tijd van Oskar Back was.
Het Nederlands Vioolconcours steunt op een rijke traditie. De drie vioolconcoursen, Oskar Back, Davina van Wely en Iordens, fuseerden in 2012 tot één Nederlands Vioolconcours. Er is in Nederland geen vergelijkbare organisatie die zo structureel en op zoveel verschillende manieren bijdraagt aan de ontwikkeling van amateurviolisten, vioolstudenten, professionele violisten en vioolpubliek. Op belangrijke moment in de ontwikkeling van jonge violisten kunnen zij terecht bij het Nederlands Vioolconcours voor masterclasses, workshops, concerten en concoursen.
 
De Nederlandse vioolcultuur put enerzijds uit de rijke traditie van de Nederlandse vioolschool, pedagogen en musici als Oskar Back, Herman Krebbers, Theo Olof en Davina van Wely die hun kennis en inzichten generaties lang van leraar op leerling hebben overgedragen. Anderzijds wordt de Nederlandse vioolcultuur bepaald door een nieuwe generatie musici waaronder recente winnaars van het concours die, in de rug gesteund door de rijke traditie, nieuwe wegen inslaan. Zij zoeken naar nieuwe manieren om (klassieke) muziek en de viool relevant te maken en het publiek te vergroten.
 
Succesvolle musici die (inter)nationale bekendheid genieten, beschikken over vele kwaliteiten. Zij zijn niet alleen technisch en artistiek uitmuntend, maar blijken daarnaast artistiek breed geïnteresseerd, creatief en communicatief. Zij slaan een brug met andere kunstdisciplines, treden op in nieuwe contexten en innovatieve educatieprojecten. Zij zijn ondernemend, bedenken nieuwe concepten en creëren eigen producties.
Jonge musici die uit zulk hout zijn gesneden, hebben behoefte aan een concours dat hen de kans geeft al deze kwaliteiten in de strijd te gooien, aan een organisatie die hen helpt zich artistiek en professioneel te ontwikkelen en aan een vruchtbaar cultureel klimaat waarin de veelzijdigheid van het instrument en de violisten kan bloeien.  

“Het winnen van het Nederlands Vioolconcours 2018 heeft erg veel voor me betekend; de vele laureatenconcerten zijn natuurlijk geweldig, en dan al die professionals en muziekliefhebbers die je naam horen. Het behalen van de Eerste Prijs in de categorie Oskar Back blijkt voor veel orkesten en zalen een goede reden om mij uit te nodigen.”
Niek Baar, Eerste Prijs Oskar Back 2018

“Het Nederlands Vioolconcours toont aan dat innovatie in de muziek mogelijk is en bereidt de musici optimaal voor op de wereld die komen gaat. Ik ben trots op deze jonge violisten die gehoor geven aan hun talent en dat vol passie durven te doen.”
Prins Constantijn der Nederlanden, Beschermheer Nederlands Vioolconcours

"Het is enorm belangrijk om jong talent kansen te geven om te excelleren op een internationaal podium."
Bernard Haitink (Comité van aanbeveling)
 
“Het winnen van het Vioolconcours Oskar Back was voor mij een van de belangrijkste momenten in mijn carrière, het opende deuren naar de internationale podia. Ik wil er graag aan bijdragen dat zo veel mogelijk topviolisten deze kans krijgen.”
Jaap van Zweden, winnaar Eerste Prijs Oskar Back, 1977 (Comité van Aanbeveling) 
 
“Eén van de belangrijkste dingen voor een moderne violist is veelzijdigheid: het beheersen van verschillende stijlen en muzieksoorten, waarin je op zoek moet naar meer dan naar één ultieme vioolklank.”
Pieter van Loenen, winnaar NTR-muziekprijs 2016, Tweede Prijs Oskar Back 2016 
 
“Mijn legendarische vioolpedagoge Davina van Wely zei, luister jongetje, je doet mee, gewoon om het programma te leren. En dan zien we wel.”
Jaap van Zweden, winnaar Eerste Prijs Oskar Back 1977 (Comité van Aanbeveling) 
 
“Fantastisch dat Het Nederlandse Vioolconcours een nieuwe weg inslaat en musici intensief begeleidt om het concertpodium van de 21ste eeuw te bespelen."
Janine Jansen (Comité van Aanbeveling)