Voorwaarden voor deelname editie 2018
______________


Toelatingseisen
De deelnemers zijn verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. De leeftijdsgrens geldt op de dag van de finales: 20 januari 2018

Categorie Iordens:
A: 10 t/m 12 jaar: geboren tussen 21 januari 2005 en 20 januari 2008
B: 13 t/m 14 jaar: geboren tussen 21 januari 2003 en 20 januari 2005
Categorie Davina van Wely:
14 t/m 17 jaar: geboren tussen 21 januari 2000 en 20 januari 2004
Categorie Oskar Back:
18 t/m 26 jaar: geboren tussen 21 januari 1991 en 20 januari 2000
Showcase viooltalent:
6 t/m 17 jaar: geboren tussen 21 januari 2000 en 20 januari 2012

De deelnemers moeten een Nederlands paspoort hebben, minstens twee jaar in Nederland wonen of in Nederland kunstvakonderwijs volgen.

Het maximaal aantal kandidaten voor de voorronde is als volgt vastgesteld:

categorie Iordens A & B: 35 deelnemers per categorie
categorie Davina van Wely: 30 deelnemers
categorie Oskar Back: 25 deelnemers

Voor de Showcase viooltalent is vooralsnog het aantal deelnemers onbeperkt.

De toelating gebeurt op volgorde van inschrijving. De inschrijving is alleen geldig als de inzending van de deelnemer volledig is (inclusief biografie, foto, programmakeuze, aanbevelingsbrief en kopie legitimatiebewijs). Het bestuur en/of de directie behoudt zich het recht voor om deelnemers bij onvolledige inzending of andere zwaar wegende redenen niet toe te laten tot het concours.

Verplichtingen bij deelname
Alle deelnemers die zich opgeven en geaccepteerd zijn, spelen de voorronde met een programma dat voorgeschreven is. Deelnemers bepalen zelf de volgorde van de te spelen werken.

Pianobegeleiding
Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om voor een pianobegeleider bij elk optreden te zorgen  – dat wil zeggen bij het spelen tijdens de voorronde en eventueel de halve finale of finale als de desbetreffende deelnemer daarvoor in aanmerking komt. De finales van de categorieën Davina van Wely en Oskar Back zullen met orkestbegeleiding zijn.

Indeling voorrondes 
De volgorde van optreden gebeurt op indeling, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de benodigde reistijden. Van de vastgestelde optreedvolgorde kan alleen in geval van overmacht worden afgeweken. Andere, individuele verzoeken voor het indelingsschema kunnen niet gehonoreerd worden.

Media
Het Nederlandse Vioolconcours behoudt zich het recht voor de optredens tijdens de voorrondes en de (halve) finale door radio en/of tv te laten uitzenden of hiervan opnamen voor latere uitzending te laten maken. Honorering hiervan zal niet plaatshebben. Het Nederlandse Vioolconcours  maakt ook foto’s en korte video’s van de voorrondes en (halve) finale voor publiciteitsdoeleinden en plaatst deze op verschillende kanalen. De deelnemers verklaren zich akkoord bij inschrijving met de publicatie  van foto’s en video’s door Het Nederlandse Vioolconcours. Het is voor deelnemers en hun publiek verboden om tijdens de voorrondes en (halve) finales video-opnamen te maken of te flitsen tijdens het fotograferen. De deelnemers zullen zich beschikbaar stellen voor mogelijke interviews en televisieoptredens.

Beoordeling
De beslissingen van de jury zijn niet vatbaar voor discussie. De jury kan besluiten één of meer prijzen niet toe te kennen.

Prijzen
Het prijzengeld is bedoeld voor de verdere ontwikkeling van het vioolspel van de winnaar. Twee jaar na de finale verloopt het recht op uitkering van het prijzengeld als de winnaar dan nog niet het prijzengeld heeft opgevraagd.

Deelnamegeld
De kosten voor deelname zijn € 40,-. Dit is inclusief één concertkaartje voor de finale voor de deelnemer in de desbetreffende categorie. Eenmaal betaald deelnamegeld wordt in geen geval gerestitueerd.