Voorwaarden voor deelname Nederlands Vioolconcours 2020
______________

Toelatingseisen Nederlands Vioolconcours 2020

Deelnemers kunnen zich op de website van het Nederlands Vioolconcours inschrijven in hun eigen leeftijdscategorie.
De leeftijdsgrens geldt op de dag van de finales: 1 februari 2020
De inschrijving opent op maandag 2 september 2019 en sluit op vrijdag 1 november 2019.
 
Categorie Iordens A (10 t/m 12 jaar):                               
geboren tussen 2 februari 2007 en 1 februari 2010
Categorie Iordens B (13 t/m 14 jaar):                               
geboren tussen 2 februari 2005 en 1 februari 2007 *
Categorie Davina van Wely (14 t/m 17 jaar):                
geboren tussen 2 februari 2002 en 1 februari 2006 *
Categorie Oskar Back (18 t/m 26 jaar):                            
geboren tussen 2 februari 1993 en 1 februari 2002
Showcase (6 t/m 17 jaar):                                                     
geboren tussen 2 februari 2002 en 1 februari 2014
 
*Violisten die 14 jaar zijn, mogen zelf een keuze maken in welke categorie ze mee willen doen.

Deelnemers in de categorie Oskar Back moeten in bezit zijn van een Nederlands Paspoort.
Deelnemers in de categorieën Davina van Wely, en Iordens A en Iordens B moeten in het bezit zijn van een Nederlands paspoort, of in Nederland woonachtig zijn.
 
Het maximaal aantal kandidaten voor de voorronde is als volgt vastgesteld:
Categorie Iordens A & B: 35 deelnemers per categorie
Categorie Davina van Wely: 25 deelnemers 
Categorie Oskar Back: 25 deelnemers
Voor de Showcase Viooltalent is vooralsnog het aantal deelnemers onbeperkt.
 
De toelating gebeurt op volgorde van inschrijving. De inschrijving is alleen geldig als de inzending van de deelnemer volledig is (inclusief biografie, foto, programmakeuze, aanbevelingsbrief en kopie legitimatiebewijs). Het bestuur en/of de directie behoudt zich het recht voor om deelnemers bij onvolledige inzending of andere zwaarwegende redenen niet toe te laten tot het concours.
 
Verplichtingen bij deelname
Alle deelnemers die zich opgeven en geaccepteerd zijn, spelen tijdens de voorronde een voorgeschreven programma. Deelnemers bepalen zelf de volgorde van de te spelen werken.
Alle deelnemers zijn verplicht om zich beschikbaar te houden op de data van de reeds vastgestelde laureatenconcerten, als zij vanwege hun resultaten voor deze prijzen in aanmerking komen.
 
Pianobegeleiding
Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om voor een pianobegeleider bij elk optreden te zorgen – dat wil zeggen bij het spelen van de voorronde en eventueel de halve finale en finale, als de desbetreffende deelnemer daarvoor in aanmerking komt. De finales van de categorieën Davina van Wely en Oskar Back zullen met orkestbegeleiding zijn.
 
Indeling voorrondes 
De volgorde van optreden gebeurt op indeling, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de benodigde reistijden. Van de vastgestelde optreedvolgorde kan alleen in geval van overmacht worden afgeweken. Andere, individuele verzoeken voor het indelingsschema kunnen niet gehonoreerd worden.
 
Media
Het Nederlandse Vioolconcours behoudt zich het recht voor de optredens tijdens de voorrondes en de (halve) finale door radio en/of tv te laten uitzenden of hiervan opnamen voor latere uitzending te laten maken. Hiervoor zijn geen honoraria beschikbaar. Het Nederlandse Vioolconcours maakt ook foto’s en korte video’s van de voorrondes en (halve) finale voor publiciteitsdoeleinden en plaatst deze op verschillende kanalen. De deelnemers verklaren zich akkoord bij inschrijving met de publicatie van foto’s en video’s door het Nederlands Vioolconcours. Het is voor deelnemers en hun publiek verboden om tijdens de voorrondes en (halve) finales video-opnamen te maken of te flitsen tijdens het fotograferen. De deelnemers zullen zich beschikbaar stellen voor mogelijke interviews en televisieoptredens.
 
Beoordeling
Over de beslissingen van de jury kan niet worden gecorrespondeerd. De jury kan besluiten één of meer prijzen niet toe te kennen.
 
Prijzen
Het prijzengeld is bedoeld voor de verdere ontwikkeling van het vioolspel van de winnaar door middel van studie en/of de ontwikkeling van de carrière van de winnaar. Twee jaar na de finale verloopt het recht op uitkering van het prijzengeld als de winnaar het prijzengeld dan nog niet heeft opgevraagd.
 
Deelnamegeld
De kosten voor deelname zijn € 40,-. Dit is inclusief één concertkaartje voor de halve finale en één concertkaartje voor de finale voor de deelnemer in de desbetreffende categorie. Eenmaal betaalde deelnamegelden worden in geen geval gerestitueerd.