Jonge Makers Prijs
______________

Nieuw in 2022

Jonge Makers Prijs

De Jonge Makers Prijs is bedoeld voor violisten en hun ensembles die andere dan klassieke genres spelen. Dus speel je jazz, folk, Arabische of Indiase muziek, of juist urban of pop? Schrijf je dan in.

Inschrijving staat open voor ensembles waarin een violist de leidende rol heeft en voor solo violisten. Violisten mogen hun ensemble inschrijven waarbij het maximumaantal musici 6 is. De violist is de ensembleleider. De gemiddelde leeftijd van het ensemble is niet hoger dan 30 jaar. De violist is niet ouder dan 26 jaar. De leeftijdsgrens geldt op de dag van de finale van de Oskar Back Prijs: 29 januari 2022.

De ensembleleiders moeten in bezit zijn van een Nederlands Paspoort of identiteitskaart.

De eerste ronde bestaat uit een pre-screening van online video’s door de jury. Op basis van deze eerste selectie worden 3 ensembles toegelaten tot de finale op 28 januari 2022.
Voor de eerste (online) ronde geldt een vrije programma keuze met een maximumduur van 10 minuten. Het programma bestaat uit ten minste twee (2) werken. De arrangementen moeten origineel zijn, d.w.z. niet reeds zijn uitgegeven of online gepubliceerd. Eigen composities hebben de voorkeur.

Er geldt geen maximumaantal kandidaten voor de video voorronde.

Tijdens de finale spelen alle finalisten een programma van maximaal 15 minuten. Dit programma bestaat uit ten minste drie (3) werken van verschillend karakter en tempo.
- Een originele compositie gebaseerd op een nationaal muzikaal thema van een land naar keuze.
- Een originele klassieke hertaling, oftewel een eigen, nieuwe bewerking van een bestaand klassiek stuk. Met hertaling wordt bedoeld dat het niet zomaar een arrangement of instrumentatie is, maar een echt eigen visie op het origineel biedt.
- Een origineel geschreven stuk - geen restricties qua thema.

Jury- en deelnemersreglement: