Nederlands Vioolconcours- en festival

8 - 29 januari 2022

De Jonge Makers Prijs

NIEUW IN 2022

De Jonge Makers Prijs is met name bedoeld voor violisten en hun ensembles die andere dan klassieke genres spelen. Inschrijving staat open voor ensembles waarin een violist de leidende rol heeft en voor solo violisten. Violisten mogen hun ensemble inschrijven waarbij het maximumaantal musici 6 is. De violist is de ensembleleider. De gemiddelde leeftijd van het ensemble is niet hoger dan 30 jaar. De violist is niet ouder dan 26 jaar. De leeftijdsgrens geldt op de dag van de finale van de Oskar Back Prijs: 29 januari 2022.

Oskar Back Prijs

De Oskar Back Prijs is voor toptalent: violisten tot en met 26 jaar die op het hoogste niveau willen uitvoeren. Deelnemers worden gemotiveerd topprestaties te leveren en door te stromen naar een vervolgstudie in het buitenland of deelname aan internationale concoursen. Daarnaast krijgen laureaten de kans laureatenconcerten te geven, mee te doen aan activiteiten ter promotie van viooltalent en aan het programma Talentsupport.

Davina van Wely Prijs

De Davina van Wely Prijs is voor getalenteerde violisten van 14 tot en met 17 jaar die erover denken een vioolstudie te gaan doen of al deelnemen aan de vooropleiding van de vakopleidingen. De deelnemers kunnen ervaring opdoen met optreden en het meedoen aan een concours. Daarnaast krijgen violisten de kans deel te nemen aan activiteiten, zoals workshops en masterclasses, en op te treden op de laureatenconcerten. 

Iordens A en B Prijzen

De Iordens A en B Prijzen zijn voor jonge violisten van respectievelijk 10 tot en met 12 jaar en 13 tot en met 14 jaar om plezier in het vioolspelen te stimuleren en zich te ontwikkelen. Deelnemers krijgen een certificaat van deelname uitgereikt.

Showcase

De Showcase is voor violisten van 6 tot en met 17 jaar die zich willen presenteren aan het publiek en een panel van deskundigen. Viooltalenten spelen een zelf gekozen programma van maximaal 8 minuten. Zij gaan na hun optreden samen met de andere deelnemers in gesprek met (leden van) het panel en kunnen feedback krijgen op hun optreden. Ook krijgen de violisten een certificaat van deelname uitgereikt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om mee te spelen met het Violenorkest.

Data Nederlands Vioolconcours en -festival 2022

8 - 29 januari 2022

Start inschrijving: maandag 2 augustus 2021

Oskar Back Prijs
Voorrondes: 13 en 14 januari 2022
Halve finales: zaterdag 22 januari 2022
Finale: zaterdag 29 januari 2022
 
Davina van Wely Prijs
Voorrondes: 8 en 9 januari 2022
Halve finales: zaterdag 15 januari 2022
Finale: zaterdag 29 januari 2022
 
Iordens A en B Prijs
Voorrondes Iordens A Prijs: zaterdag 15 januari 2022
Voorrondes Iordens B Prijs: zondag 16 januari 2022
Finales Iordens A en Iordens B Prijs: zaterdag 23 januari 2022
 
De Showcase is op 15 en 16 januari 2022

Jonge Makers Prijs
De eerste ronde van de Jonge Makers prijs bestaat uit een pre-screening van online video’s door de jury. De finale is op 28 januari 2022.

Leeftijdsgrenzen

De leeftijdsgrens geldt op de dag van de finale van de Oskar Back Prijs: 29 januari 2022.

Iordens A Prijs (10 t/m 12 jaar): geboren tussen 30 januari 2009 en 29 januari 2012
Iordens B Prijs (13 t/m 14 jaar): geboren tussen 30 januari 2007 en 29 januari 2009*
Davina van Wely Prijs (14 t/m 17 jaar): geboren tussen 30 januari 2004 en 29 januari 2008*
Oskar Back Prijs (18 t/m 26 jaar): geboren tussen 30 januari 1995 en 29 januari 2004
Showcase (6 t/m 17 jaar): geboren tussen 30 januari 2004 en 29 januari 2016
Jonge Makers Prijs (14 t/m 26 jaar): geboren tussen 30 januari 1995 en en 29 januari 2008
*Violisten die 14 jaar zijn, mogen zelf een keuze maken in welke categorie ze mee willen doen.
 
Meer informatie over de voorwaarden voor deelname vind je in het deelnemersreglement NVC2022. Dit zal binnenkort op deze pagina te vinden zijn.

Terugblik NVC 2020

Op ons YouTube kanaal vind je videos van de afgelopen editie van het Nederlands Vioolconcours. Bijvoorbeeld een interview met 1ste prijs winnares Coraline Groen en natuurlijk haar winnende optreden tijdens de finale.