Beleid
________

Lees de hoofdlijnen van het beleid van Stichting Nederlandse Vioolconcoursen en bekijk onder andere het jaarverslag van 2015-2016 alsmede de controleverklaring van de accountant. 

Publicaties
Hoofdlijnen van het beleid van Het Nederlandse Vioolconcours
Activiteitenverslag van 2014

Jaarverslagen
Jaarverslag 2014-2015 van de Stichting Nederlandse Vioolconcoursen
Jaarverslag 2015-2016 & controleverklaring van de Stichting Nederlandse Vioolconcoursen